Κ.Π.Γ. - Εφαρμογή Καταχώρισης Αιτήσεων

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Κ.Π.Γ.)

Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταχώρισης Αιτήσεων για τις Εξετάσεις του Κ.Π.Γ.

Κ.Π.Γ. (Ηλεκτρονική Αίτηση Υποψηφίου)

Στην παρούσα εφαρομογή ο υποψήφιος μπορεί να καταχωρίσει την προσωρινή ηλεκτρονική αίτησή του για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του Κ.Π.Γ. περιόδου 2019 (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ). Ακολούθως ο υποψήφιος θα πρέπει να μεταβεί σε μια από τις Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις για να οριστικοποιήσει την ηλεκτρονική αίτησή του ώστε να παραλάβει το 'Δελτίο Εξεταζομένου', εφόσον έχει πληρώσει το αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο.

Η χρονική περίοδος για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων από τους υποψηφίους είναι από τις 2/10/2019 μέχρι και τις 14/10/2019 (ώρα 15:00). Η οριστικοποίηση των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα πραγματοποιείται στις Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις έως και την Δευτέρα 14/10/2019.

Ο υποψήφιος πριν την καταχώριση της ηλεκτρονικής αίτησης θα πρέπει αρχικά να εκτελέσει τη διαδικασία για την ΄Εγγραφή Νέου Χρήστη΄ και ακολούθως να κάνει είσοδο στην εφαρμογή.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-3442257, 210-3443145 Δευτέρα-Παρασκευή 08:30-15:00