Κ.Π.Γ. - Εφαρμογή Καταχώρισης Αιτήσεων

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (Κ.Π.Γ.)

Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταχώρισης Αιτήσεων για τις Εξετάσεις του Κ.Π.Γ.

Ηλεκτρονική Αίτηση Υποψηφίου για συμμετοχή στις Εξετάσεις Κ.Π.Γ.

Στην παρούσα εφαρμογή ο υποψήφιος μπορεί να καταχωρίσει την ηλεκτρονική αίτησή του για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του Κ.Π.Γ. Α' περιόδου 2021. Η χρονική περίοδος υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης είναι από 5/5/2021 μέχρι και τις 11/5/2021 και ώρα 15:00.

Ο υποψήφιος αρχικά πριν την καταχώριση της ηλεκτρονικής αίτησης θα πρέπει να εκτελέσει τη διαδικασία για την ΄Εγγραφή Νέου Χρήστη΄ και ακολούθως να κάνει είσοδο στην εφαρμογή.

Ο υποψήφιος δεν απαιτείται να μεταβεί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την υποβολή και οριστικοποίηση της αίτησής του, καθώς η όλη διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής των Αιτήσεων.
Επικοινωνία/Υποστήριξη: Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, Τμήμα Γ’ Εξετάσεων Κρατικών Πιστοποιητικών στα τηλέφωνα 210-3443147/2103/3151/3259/3145/2257/2892.